Zakłady

[cherry_row]
[cherry_col size_xs=”12″ size_sm=”12″ size_md=”12″ size_lg=”12″]

[cherry_box preset=”primary” bg_color=”#f6f6f6″ class=”style_1″]

[cherry_row_inner type=”fixed-width”]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”3″ size_md=”3″ size_lg=”3″]

[cherry_banner title=”ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/zaklad-wodociagow-i-kanalizacji/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]

[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”3″ size_md=”3″ size_lg=”3″]

[cherry_banner title=”ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/zaklad-cieplowniczy/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Eksploatacji źródeł i sieci ciepła. Dostawa energii cieplnej do budynków i zakładów.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”3″ size_md=”3″ size_lg=”3″]

[cherry_banner title=”MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/miejska-komunikacja-samochodowa/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Działalność w zakresie publicznej zorganizowanej autobusowej komunikacji miejskiej.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”3″ size_md=”3″ size_lg=”3″]

[cherry_banner title=”ZAKŁAD DRÓG MIEJSKICH” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/zaklad-drog-miejskich/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Budowa, przebudowa i remont dróg i ulic, parkingów, placów, chodników. [/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[/cherry_row_inner]

[cherry_row_inner type=”fixed-width”]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”4″ size_md=”3″ size_lg=”4″]

[cherry_banner title=”ZAKŁAD OBSŁUGI TECHNICZNEJ” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/zaklad-obslugi-technicznej/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Naprawa i serwis samochodów.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”4″ size_md=”3″ size_lg=”4″]

[cherry_banner title=”GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW” url=”http://www.spgk.com.pl/zaklady/gminny-punkt-zbiorki-odpadow/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Działalność w zakresie zagospodarowywania surowców wtórnych.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[cherry_col_inner size_xs=”12″ size_sm=”4″ size_md=”3″ size_lg=”4″]

[cherry_banner title=”STACJA PALIW” url=”http://www.spgk.com.pl/ceny-paliw/” color=”#ffffff” class=”style_1″ template=”custom_banner.tmpl”]Sprzedaż paliw płynnych oraz części zamiennych do samochodów.[/cherry_banner]

[/cherry_col_inner]
[/cherry_row_inner]

[/cherry_box]

[/cherry_col]
[/cherry_row]