Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.) zaprasza uprawnione firmy audytorskie…

Zamknięcie kasy Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku informuje, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, od dnia 29.03.2021 do dnia 23.04.2021 zostaje zamknięta Kasa SPGK w Budynku A przy ul. Jana Pawła II 59.  Prosimy o dokonywanie płatności bezgotówkowych na rachunki bankowe wskazane na fakturach. Wszelkie informacje dotyczące…