Przerwy w dostawie wody na ul. Ogrodowej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 22.07.2021r. zostaną rozpoczęte roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w Sanoku. Przewidywane zakończenie prac: 31.08.2021r. W związku z tym mogą występować przerwy w ciągłości dostawy wody oraz utrudnienia w…