Zamknięcie biura obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w biurach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji od dnia  09.03.2021 r. do odwołania nie przyjmujemy petentów.  Spowodowane jest to koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostarczania wody i odbioru ścieków mieszkańcom Sanoka, Gminy Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz.

Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną!

     Adres email do korespondencji: wodociagi@spgk.com.pl

     Zgłoszenie awarii: 13 46 47 910

     Dział Eksploatacji Sieci, wywóz nieczystości: 13 46 47 864

     Dział faktur, informacja o stanie wodomierzy: 13 46 47 859

    Dotychczasowy numer kontaktowy 13 46 47 860 – zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan, uzgodnienia dokumentacji technicznej: nie będzie dostępny do 31.03.2021 r.

    Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby które otrzymały korespondencję z SPGK, Gminy Sanok lub Urzędu Miasta i Gminy Zagórz celem osobistego stawiennictwa w siedzibie Zakładu (zawarcie umów) proszone są o przybycie w terminie późniejszym tj. po 01.04.2021 r. 

 

Za niedogodności przepraszamy.

Zarząd SPGK Sp. z o. o.