Zaproszenie do składania ofert na badanie bilansu

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ulica Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok mając na uwadze przepisy Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z  2019, poz.1421 ze zm.) zaprasza uprawnione firmy audytorskie…

Przerwy w dostawie wody na ul. Ogrodowej

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 22.07.2021r. zostaną rozpoczęte roboty związane z przebudową sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w Sanoku. Przewidywane zakończenie prac: 31.08.2021r. W związku z tym mogą występować przerwy w ciągłości dostawy wody oraz utrudnienia w…